fredag 21 november 2014

SBU förtydligar: Alternativa verktyg och annat stöd ska VISST användas i skolan
I augusti släpptes SBU-rapporten "Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser". För många var detta en efterlängtad granskning och utvärdering av vilken effekt olika insatser har när det gäller elever med dyslexi. SBU-rapporten visar också på vilket skriande behov det krävs av mer forskning kring vilka insatser som elever med dyslexi är behjälpta av, då det faktiskt inte finns särskilt mycket kvalificerad forskning inom området.. T.ex. finns det inte någon direkt forskning kring effekten av olika alternativa verktyg som talsyntes, ljudningsprogram, rättstavningsprogram m.fl. Tyvärr har detta på olika håll inom skola i Sverige misstolkats, så det att stöd som just alternativa verktyg ger många elever har dragits in, då det inte finns tillräckligt vetenskapligt underlag. Detta är otroligt olyckligt för många elever (och går dessutom emot allt vettigt tänkande).

SBU går nu därför ut med ett förtydligande där de poängterar att det fortfarande är väldigt viktigt att ge elever med dyslexi både stöd och de verktyg som finns i nuläget. Skulle vi i nuläget skulle ge elever med dyslexi endast det som SBU-rapporten slår fast att det vetenskapligt stöd kring, så är det många som inte hade klarat av sin skolgång alls. Samtidigt som eleverna givetvis behöver strukturerad träning av sambandet mellan språkljud och bokstäver, så behöver de samtidigt klara av sin skolgång och få möjlighet till kunskapshämtning på flera olika sätt. Här, skulle jag säga, spelar olika alternativa verktyg en helt avgörande roll för många. Vi måste väga in så många fler aspekter som t.ex. handlar om individens olika förutsättningar, behov, situation, självförtroende mm. Allt för att öka delaktighet, tillgänglighet, likvärdighet och inte minst självständighet.

Forskningsstudier som hålls högt är s.k. randomiserade studier, dvs. där det används en kontrollgrupp och en experimentgrupp. Att använda randomiserade studier för att utröna vilken effekt olika alternativa verktyg har kan vara problematiskt och kanske inte ens etiskt försvarbart. I så fall måste eleverna i kontrollgruppen bli undanhållna olika verktyg som troligtvis skulle gett dem en större möjlighet att klara av sin skolgång.  

Jag är den förste som skriver under på att det behövs betydligt mer forskning kring vilken effekt olika åtgärder har. Det är ett måste! Men under tiden detta görs har vi fortfarande ett otroligt viktigt uppdrag. Och det är att få ALLA elever att klara sin skolgång och det även med en god självkänsla i behåll. Så kom igen alla skolor; olika alternativa verktyg är något alla elever behöver få lära sig redan från skolstart samt integreras smart i undervisningen.

Ett annat forskningsområde som, enligt mig, skulle vara ännu mer intressant att djupdyka i är kring vilken effekt förebyggande arbete och tidiga insatser har, dvs. se hur ett medvetet språk-, läs- och skrivutvecklande arbete redan från förskolan ger fler elever möjlighet att klara skolan och ge dem förutsättningar att klara sig i vårt demokratiska samhälle i ett livslångt perspektiv. Alltså, inte kvantitativt beforska en särskild metod eller ett material, utan göra en kvalitativ studie kring språk-, läs- och skrivutvecklande förhållningssätt som genomsyrar hela förskole/skolvardagen (inte bara vid arrangerade nlärningssituationer) . Med ett sådant förhållningssätt behöver inte barnen och eleverna först misslyckas innan olika insatser sätts in. Med detta jobbar vi stenhårt i Halmstads kommun med stöd av vår Rutin för barns och elever språk-, läs- och skrivutveckling och tillhörande stödmaterial och jag tror faktiskt att vi är något riktigt bra på spåren. Är det någon som vill komma och göra en spännande longitudinell studie så är ni välkomna till Halmstad!fredag 14 november 2014

Gratis alternativ till ocr-appar via webbläsaren på lärplattan

Många undrar vilken som är den bästa appen för att ta ett kort på en text och sedan kunna få texten uppläst med talsyntes. Det finns i nuläget flera att välja mellan (Prizmo, Pixter, IntoWords, ClaroSpeak m.fl.), men det finns andra alternativ som kanske inte är lika välkända. Ett sådant alternativ är att jobba med gratis ocr-program via webbläsaren på din iPad eller Android. Detta går självklart att göra även på en dator.

Här kommer jag att visa hur du gör med gratisprogrammet Online OCR. Det går på denna sida ladda upp 15 sidor i timmen utan kostnad. För detta behöver du inte ens registrera dig. Det kan vara värt att se om detta skulle kunna vara ett alternativ för dig. Internetuppkoppling krävs så klart.

Gör så här
1. Först måste du ta ett kort med din kamera på den text du vill få uppläst, så att fotot lägger sig i din kamerarulle. Det är nämligen därifrån du sedan hämtar bilden. Klicka på Select file för att hämta din bild.

Ex på ett foto på en text

Leta upp din bild i din kamerarulle

2.  Därefter gör du rätt inställningar innan konverterar texten. Du ställer om språket till svenska (om det är en svensk text såklart) och ställer in "output-formatet" till Text Plain (txt).

Välja Swedish för att konvertera till svensk text


Välj Text Plain (txt)

3. För att kunna konvertera texten behöver du skriva in en Captcha kod i det ingringade textfältet nedan. Klicka därefter på OK eller Convert.

Skriv i sifferkombinationen i textfältet innan konverteringen
4. Din text ligger nu konverterad längre ner på sidan. Klicka på Download Output File för att frigöra texten från sidan.

Klicka på Download Output File

5. Texten hamnar nu extraherad på en "ren" webbsida. I detta läget går det fint att markera texten, kopiera den och klistra in den i en önskad app. Om du har en iPad kan du också använda dig av Läs upp-funktionen och få din text uppläst med iPadens inbyggda talsyntes. Vill du dessutom göra din text ännu med läsvänlig, så klickar du på de horisontella linjerna uppe i adressfältet och får då en betydligt bättre läsarvy, där du även kan förstora texten.

Markera önskad text och välj om du vill kopiera eller få texten uppläst

Klicka till vänster i adressfältet och förbättra läsbarheten
fredag 7 november 2014

Word, Excel och Powerpoint är nu gratis för iPad och iPhone
Igår uppdaterade Microsoft sina välkända program Word, Excel och Powerpoint som gratisappar till iPad och släppte dessutom nya till iPhone och iPod touch. Detta innebär att du kan visa, skapa och redigera ett Word-dokument på din platta eller i din telefon . Det enda du behöver är ett Microsoft-konto som du skapar kostnadsfritt direkt i appen eller på denna webbsida.

Det har ju sedan tidigare varit möjligt att använda Officeprogrammen i din webbläsare på din lärplatta. Om detta har jag skrivit i detta inlägg. Det känns dock betydligt mer stabilt att skriva i en app än i webbläsaren på en platta.

Office-apparna kommer även i början på 2015 släppas till Android som betaversion. 

Dropbox-koppling
En väldigt bra finess är att du kan komma åt dina Dropbox-dokument i Office-apparna. Och allra bäst är att du kan redigera dokumenten direkt i appen och sedan spara tillbaka till Dropbox. Du behöver alltså inte först spara ner dokumentet och därefter ladda upp det igen i din Dropbox. Alla ändringar sparas direkt.

Gränssnittet i Word-appen


torsdag 6 november 2014

Predictable - avancerat AKK-stöd i en app

Att kunna kommunicera är något som det allra flesta tar för givet, då det är en så otroligt grundläggande förmåga. Det innebär t.ex. att du på ett enkelt och smidigt sätt kan uttrycka vad du vill (eller inte vill), säga vad du vet eller fråga om du inte kan, visa vad du känner etc. Kommunikation är givetvis mycket mer än så och det är omöjligt att försöka lista allt det innebär. För en del personer finns emellertid förutsättningarna för en smidig kommunikation inte alltid där, genom att man kanske inte har tillgång till ett tal eller en röst på sedvanligt vis. Som tur är finns det idag en hel del smarta verktyg som kan underlätta kommunikationen för dessa individer.

Predictable från engelska Therapy Box är en avancerad och personligt anpassbar text- och (till viss del) bildbaserad AKK-app som ger både uppläsningsstöd och skrivstöd till personer som stött på hinder i sin kommunikationsförmåga. AKK står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Appen riktar sig främst till personer med olika typer av kommunikationssvårigheter men också till dem som har problem med sin rörelseförmåga på olika sätt och av olika anledningar.

Predictable ser, när du startar den, ut som en ordbehandlingsapp med ett textfält och ett tangentbord. Du kan välja att skriva din text som vanligt med hjälp av tangentbordet. Du har också en mängd andra möjligheter att skriva din text på. Texten i textfältet kan läsas upp med hjälp av talsyntes som du enkelt når med högtalarikonen.

Huvudsidan i Predictable

Predictable innehåller, liksom namnet säger, en ordprediktion vilket gör det möjligt att skriva snabbare genom att du får ordförslag. Ordförslagen kommer i en list ovanför tangentbordet. Genom att klicka på ett ord skrivs detta ut i textfältet och man kan på så sätt bespara sig flertalet knapptryckningar. I inställningarna går det att ställa in om ordprediktionen även ska ta hänsyn till vanliga stavfel, även om denna funktion i nuläget inte verkar vara så välutvecklad. Ordprediktionen kommer ihåg de ord du brukar använda och dessa ord kommer därför upp oftare än andra vilket ytterligare kan förenkla skrivandet. Det finns emellertid en liten risk med att Predictable lär sig ord som du använder ofta, dvs. om du har skrivit ett ord tre gånger så används det ordet i ordprediktionen. Detta kan vara om du t.ex alltid stavar ordet ”choklad” som "sjoklad", för då kommer du att få ditt felstavade ord som förslag. Fast i många fall är det ju innehållet och inte formen som räknas, men det kan vara bra att veta.

Det ingår flera svenska högkvalitativa talsyntesröster som det går att välja mellan i inställningarna. Den som vill kan även utnyttja iOS inbyggda svenska röst. Talhastigheten är reglerbar, liksom tonhöjden (detta gäller dock inte iOS-rösten). Du kan ställa in hur och när talsyntesen ska läsa upp det skrivna. Ibland blir ord upplästa på ett felaktigt sätt. Du kan då skriva in ”fonetiskt” hur du vill att ordet ska läsas upp. Detta kan ju vara särskilt viktigt vid uppläsning av egennamn. Ett önskemål är att det hade varit bra att på ett enkelt sätt kunna utnyttja fler röster på olika språk. I nuläget är det bara svenska. Särskilt iOS-rösterna borde kunna vara tillgängliga på alla de olika språk som ändå finns. Ska du få det att fungera måste du först ställa om iPadens default-språk till engelska (eller något annat språk). 

Här görs röstinställningar


Den skrivna texten kan delas utanför appen på flera sätt i olika sociala medier som Facebook och Twitter. Du kan under samma knapp komma åt Skype direkt i appen och det går också att skicka iMessages och e-post. Ditt textmeddelande kan skrivas ut om du har en trådlös Air Print-skrivare. Inuti appen går det att komma åt ett nyhetsflöde som du kanske vill dela med någon. För närvarande är det endast nyhetsflöden från Aftonbladet eller Expressen som är valbara.

Olika delningsalternativ

Predictable går att styra med hjälp av olika styrsätt för att passa olika behov och förutsättningar. Först och främst går det så klart att skriva i Predictable med direkttryckning, dvs. genom att du trycker på tangentbordet på de knappar som finns. Om du har någon form av rörelsenedsättning eller har svårt att koordinera rörelser kan detta emellertid vara svårt. Då finns även möjligheter att styra appen genom att antingen trycka var som helst på skärmen för att välja den markerade sektionen på skärmen (som växlar med ett par sekunders mellanrum) eller genom hjälp av en extern kontaktstyrning som ansluts med hjälp av Bluetooth.

För att ytterligare snabba upp skrivandet så finns det redan förberedda fraser i Predictable. Dessa fraser kan vara särskilt bra att använda för dem som skriver väldigt långsamt, behöver bildstöd eller som använder sig av de alternativa styrsätten. Här finns flertalet förslagna kategorier, t.ex. och under kategorierna hittas de olika fraserna. Dock kan både fraser och kategorier ändras efter eget behov. De förberedda fraserna har bildstöd i form av Widgitsymboler. När du klickar på en fras så skrivs hela frasen in i textfältet och frasen läses även upp, t.ex. Jag är hungrig.

Olika kategorier för egna och förberedda fraser

Vill du lägga till egna kategorier och fraser kan du lägga till egna bilder från din kamerarulle till dessa. Widgits symbolbas ingår tyvärr inte, förutom de 84 bilder som är kopplade till de förberedda fraserna och känslorna (dessa kan du dock utnyttja till dina egna kategorier och fraser). Till dina fraser kan du även lägga till filmklipp från YouTube eller din kamerarulle, webbsidor, lägga till låtar från iTunesbibliotektet samt lägga till egna inspelade ljudklipp. Dessa visas/spelas när din fras skrivs.

En annan funktion är att det finns ett handskriftssläge i appen. Detta innebär att din handskrift görs om till datortext.

Din handskrift omvandlas till datorskriven text

För de elever som helt saknar röst eller tal finns det en ”påkalla-uppmärksamhets”-knapp i form av en ringklocka. Genom att trycka på denna kan eleven visa att han eller hon vill kommunicera. Det finns också ett känsloläge där eleven med hjälp av bildstöd kan visa hur han eller hon känner sig för tillfället.

Predictable kostar jämfört med många appar en slant, närmare bestämt 1099 kr. Det är dock viktigt att sätta detta i ett lite större perspektiv. När man ser de möjligheter som finns med appen och med tanke på att en specialanpassad dator, som fungerade som ett kommunikationshjälpmedel, bara för ett par år sedan kunde kosta ca 60000 kr, är det egentligen rätt överkomligt. I flera regioner och landsting har dessutom möjligheten öppnats upp för att kunna få appar förskrivna som personliga hjälpmedel. Predictable är en sådan app som logopeder och arbetsterapeuter i vissa delar av Sverige kan förskriva. Emellertid kan inte själva lärplattan förskrivas.

Funktioner
 • Kommunicera med hjälp av skriven text och talsyntes
 • Välj mellan olika högkvalitativa talsyntesröster på svenska
 • Ordprediktion gör det enklare och snabbare att skriva
 • Viss hänsyn tas till vanliga stavfel
 • Ordprediktionen tar hänsyn till dina mest frekventa ord
 • Det finns tre olika styrsätt som möter olika behov
 • Använd förberedda fraser under olika kategorier eller lägg till egna personliga
 • Lägg till egna bilder, ljud, filmer och webbsidor till dina fraser
 • Lägg till egna favoritord under en särskild kategori
 • Ställ in känsloläge
 • Dela din text via sociala medier, e-post eller iMessage
 • Skriv ut med Air Print
 • Skypa direkt i appen
 • Nå olika nyhetsflöden som enkelt kan delas
 • Påkalla uppmärksamhet med hjälp av en klockringning
 • Justera typ av och utseendet på tangentbordet
 • Säkerhetskopiera till Dropbox mm


Appen är främst framtagen för att kompensera för en funktionsnedsättning som påverkar den kommunikativa förmågan av olika slag. Men om eleven befinner sig i sin tidiga läs- och skrivinlärning, så kan han eller hon med hjälp av talsyntesen avända appen även i ett språk-, läs- och skrivutvecklande syfte, utöver att den endast fungerar kompenserade. Detta genom att eleven lättare kan reflektera över vad och hur han eller hon faktiskt skriver genom att höra hur det låter.onsdag 5 november 2014

Nu finns även SpellRight för Google Docs!


Nu har även SpellRight släppts för Google Docs som ett tillägg (s.k. add-on). Detta innebär att du kan rätta din engelska text även om du skriver i Google Docs. Fördelen med Google Docs är att det är plattformsoberoende och därför går det bra att skriva både på en PC, Mac, Chromebook eller någon form av lärplatta. För tillfället kan du testa på SpellRight för Google Docs gratis under en period.

Rätta din text med SpellRight i Google Docs

För att hämta och installera tillägget kan du titta på instruktionerna till Stava Rex för Google Docs som jag skrivit i ett tidigare inlägg.

Möjliga inställningar

Inläst studiestöd på arabiska och somaliska till svenska läromedel

Inläsningstjänst håller under hösten 2014 på att ta fram studiestöd på modersmål, i nuläget på språken arabiska och somaliska, som riktar sig till nyanlända elever och till elever som endast har nybörjarunskaper i svenska. Studiestödet är kopplat till inlästa svenska läroböcker, för närvarande till Natur & Kultur-serierna:

 • SOL 4000: SO-ämnen för högstadiet
 • PULS: NO-ämnen för högstadiet och NO- och SO-ämnen för mellanstadiet
Leta upp det läromedel som du vill få studiehandledning till

Lyssna på studiestödet först innan du lyssnar på den svenska läromedelstexten

Syftet med studiestödet är att det ska ge eleverna en hjälp till hur de ska ta sig an den svenska läromedelstexten och det är utformat som det vore en dialog mellan en studiehandledare och en elev där studiehandledaren introducerar textavsnittet genom att resonera kring och kommentera innehållet. Med andra ord kan eleven få en förförståelse av texten samt hjälp med att förstå innehåll och centrala budskap, ord och begrepp. 

I studiestödsmaterialet finns både studiestödet på modersmålet och hela läromedelstexten inläst på svenska för att på bästa sätt stärka både modersmål och svenska. 

Fördelar med det inlästa studiestödet är att det är tillgängligt dygnet runt, eftersom eleven har det i sin telefon, platta eller dator. Studiestödet kan hjälpa till att påskynda kunskapsinhämtingen och kan ge eleverna bättre förutsättningar att följa med i undervisningen. En annan viktig aspekt är att elevernas föräldrar också kan vara med och följa sina barns undervisning och få bättre förutsättningar för att stötta upp i hemmet. 

För de kommuner och skolor som har ett abonnemang med Inläsningstjänst går det under hela 2014 att testa på materialet gratis. Logga in på Inläsningstjänsts hemsida och sök på "Studiestöd" så kan du både se och lyssna på utbudet. Givetvis går det bra att söka även i appen Inläsningstjänst

Fr.o.m 2015 kommer det inlästa studiestödet erbjudas i form av olika abonnemang och som en tilläggstjänst till redan befintligt abonnemang med Inläsningstjänst. 

fredag 31 oktober 2014

Förbättrad läsarvy nu även på en Macdator

En webbsida kan av många upplevas som ganska "stökig" rent visuellt. Detta eftersom liten text ofta trängs med olika annonser, bilder och reklam. Har man läs- och skrivsvårigheter blir det troligtvis inte lättare med alla dessa distraktioner.

På en iPad har det ett tag varit möjligt att rensa bort allt onödigt om man t.ex. går in på en tidningsartikel. Detta läge kallas för Läsarvy. Denna funktion finns nu fr.o.m det nya operativsystemet Yosemite även till Macdatorer. Nedan visar jag skillnaden mellan vanlig vy och läsarvy. Avgör själv om du tror att det kan underlätta för dig i ditt läsande.

Gör så här
1. Surfa in på t.ex. en nyhetssajt och klicka på den artikel du vill läsa. Som du ser på bilden nedan innehåller sidan betydligt mer än bara ren artikeltext. Till vänster i adressfältet finns det ett antal små horisontella streck (inringade nedan). Klicka på dessa för att nå Läsarvyn.

Klicka på de horisontella linjerna till vänster i adressfältet

2. När du har klickat på läsarvysknappen skalas all överflödig text bort. Kvar blir bara en ev bild och den text som hör till artikeln. Texten kan förstoras till önskad storlek.

Vips försvinner allt onödigt, utom text och bild

3. Vill du få hjälp med att läsa upp texten går det, liksom tidigare, att använda sig av den inbyggda talsyntesen. Markera det stycke som ska läsas upp, högerklicka och välj Tal och Börja tala

Givetvis går det att använda talsyntesen även i detta läge