fredag 20 februari 2015

Träna konsonantkombinationer med appen Pratbubbel 2

Uttalssvårigheter är väldigt vanliga hos yngre barn. Dessa uttalssvårigheter, som ofta kallas för en fonologisk språkstörning, kan yttra sig på en mängd olika sätt. Ibland byts olika språkljud konsekvent ut mot andra språkljud, oavsett vilken position de står i ett ord, t.ex. alla /k/ -> /t/. Då blir ord som "kulle", "paket" och "tak" istället "tulle", "patet" och "tat". Ibland är det bara en viss position i ordet som påverkas.

Andra uttalssvårigheter som barn kan ha är att språkljuden som ingår i ett ord "smittar av sig" på andra ljud i ordet. Även vi vuxna assimilerar emellanåt utan att tänka på det. Tänk på hur du faktiskt egentligen säger ordet "pannkaka". Ljudet /k/ påverkar uttalet av /n/, så att /n/ flyttas bakåt i munnen och istället blir ljudet /ng/. Detta är en helt vanlig uttalslättnad som sparar förflyttningar i munnen. Olika assimilationer kan dock låta mer avvikande. T.ex kan ett främre ljud som /b/ i ordet "gubbe" påverka det bakre ljudet /g/, så att det blir "bubbe". Detta även om barnet klarar av att uttala /g/ i andra ord.

Konsonantkombinationer är även något som kan ställa till det för många. Många barn gör förenklingar som "spis" -> "pis", "groda" -> "goda", "frukost" -> "fukot" mm. Det kan vara just en specifik kombination som är svår, även om barnet kan uttala språkljuden helt korrekt när de står själva, omgivna av endast vokaler. Att inte klara av konsonantkombinationer när man är yngre är inget ovanligt eller konstigt, men ibland kan barnet behöva ha lite hjälp på traven för att hitta rätt i munnen. Detta särskilt om barnet börjar närma sig skolåldern och själv tycker sig prata lite otydligt.

Pratbubbel 2 för iPad (149 kr) är en app med ordbubblor och bilder med just ord som innehåller konsonantkombinationer som barnet kan träna sitt uttal på. Tidigare har jag skrivit om appen Pratbubbel 1 som funnits ett tag. I Pratbubbel 2 skapar barnet berättelser med hjälp av ordbubblorna och bilderna. T.ex. kan man välja ord med kombinationen /kr/ någonstans i ordet och bilda nya ord eller små fraser och berättelser till orden, t.ex. "En krånglig acrobat kryper". Det går att jobba med en konsonantkombination i taget.

Pratbubbels olika konsonantkombinationer
Barnet kan spela in sina berättelser eller ord med hjälp av den röda inspelningsknappen uppe i högra hörnet. På så sätt får barnet feedback på sitt eget uttal, vilket kan hjälpa till i träningen. Inga inspelningar sparas, utan en ny inspelning ersätter den gamla.

Välj ord eller bilder att skapa meningar eller berättelser med

tisdag 10 februari 2015

Trevlig kommentar om talsyntes till alla!


Denna trevliga kommentar fick jag igår på mitt inlägg om Talsyntes - ett mångfacetterat verktyg för alla. På Nacka gymnasium får alla elever och all personal tillgång till talsyntes oavsett vilken dator de använder (Chromebook, PC eller Mac). Ett steg mot ökad delaktighet, tillgänglighet, likvärdighet och självständighet! Heja Nacka gymnasium!

torsdag 5 februari 2015

Fonemixo Pro - språkljudsträning med inspelningsfunktion för iPad och Android

Hos barn med typisk talutveckling faller de allra flesta språkljuden på plats i 4-6 årsåldern, dvs. innan de börjar skolan. Vissa språkljud som /s/ och /r/ kan emellertid etableras något senare, utan att detta innebär en språkförsening. Uttalssvårigheter hos barn och elever är dock tämligen vanligt. Detta kan t.ex. innebära att alla bakre ljud som /k/ och /g/ uttalas långt fram i munnen som /t/ och /d/, t.ex. "kaka" -> "tata". Det finns också barn som konsekvent byter ut alla s.k. "väsljud" som /s/ och /f/ till "stoppljuden" /t/ och /p/, te.x. "sol" -> "tol".

Även om de flesta barns ljudsystem till slut färdigställs kan en talförsening ofta göra att talet låter väldigt avvikande samt att barnen kan vara svårförståeliga både för utomstående och nära familj. Detta kan emellanåt leda till talgenans hos barnet. Ibland ger barnet t.o.m upp efter att ha försökt förklara ett par gånger, vilket kan kännas väldigt jobbigt och ledsamt.

Fonemixo Pro är en vidareutveckling av den sedan tidigare etablerade appen Fonemo Pro, vilken hjälper dig att träna ett barns eller elevs tal på ett väldigt genomtänkt sätt. I appen finns det tillgång till olika spel som innehåller de svenska konsonantljuden (om man inte räknar alla olika lokala varianter). Fonemixo finns även som en gratisapp innehållande en demo av fyra olika språkljud. I gratisappen kan du ladda ner önskade språkljud separat med inuti-appen-köp för 29 kr/st, om du inte vill ha hela Pro-versionen. Fonemixo Pro (med alla språkljud) kostar 249 kr och finns till både iPad och Android.

I Fonemixo Pro kan du jobba med ett eller flera språkljud i taget. Detta gör du i form av memoryspel eller genom att skapa berättelser till givna bilder som innehåller dina valda språkljud. Det finns olika inställningsmöjligheter som t.ex. att välja i vilken position i ordet som språkljudet ska finnas, först, i mitten, i slutet eller blandat. I början kan det vara lämpligt att börja med en position, kanske först i ordet. Här kan det vara viktigt att barnet eller eleven har varit hos en logoped för bedömning av sitt tal, så att talträningen blir rätt anpassad efter barnet. Det går också att ställa in tre olika nivåer av hur många memorybrickor eller ordkort som ska användas, beroende på ålder och förmåga.

Barnet kan först få lyssna på hur målordet låter och sedan spela in sitt eget tal samt på så sätt jämföra uttalen. På detta sätt får barnet omedelbar feedback på sitt tal, vilket kan hjälpa barnet komma snabbare fram i sin talutveckling genom att han eller hon blir mer medveten.Om barnet vill lyssna på sitt tal omedelbart igen så klickar han eller hon på nallen. Inga inspelningar sparas dock, utan den senaste inspelningen "spelas över" så fort det görs en ny inspelning.

Memoryspelet

Välj språkljud att jobba med. Ett eller flera.

En spelvariant utöver memory är att med hjälp av bilder, s.k ordkort, skapa egna berättelser och ordlekar. Denna funktion finns sedan tidigare i de enskilda apparna Fonemix (med /s/ och /r/) och Pratbubbel, men ingår nu i Fonemixo Pro med alla konsonantljud. Barnen kan bilda nya ord och tränar på så sätt även sin språkliga medvetenhet. De nya orden som barnen skapar kan de spela in och lyssna på efter hand, t ex "fårfamiljsfotboll". Barnen kan också spela in sina små sagor, som de bildar av de bilder de väljer.

Ordleks- och berättelsevarianten

Fler möjligheter med Fonemixo
Nyanlända barn och elever kan ha svårt med det svenska ljudsystemet, särskilt med våra vokalljud, även om de inte är språkförsenade. Dessa barn och elever kan också ha stor användning av appen och de inspelningsmöjligheter som finns.
Talträning med Fonemixo kan med fördel kombineras med gratisappen Se bokstavsljuden. Det är bra om barnet eller eleven först hittar bokstavsljudet isolerat innan orden blandas in. Ett tips är också att använda en spegel vid bildandet av vissa språkljud, särskilt vokalerna och de språkljud som görs långt fram i munnen. De som görs långt inne i munnen syns ju inte i spegeln.

Barn och elever med grammatiska svårigheter kan också ha stor nytta av appen när de skapar berättelser som de sedan spelar in. Detta kan gör dem mer medvetna på sitt tal och språk.

Att jobba med Fonemixo sker i en tämligen arrangerad inlärningssituation, vilket kan vara viktigt för att etablera språkljuden och rikta uppmärksamheten på talet. Därefter gäller det så klart att fortsätta spegla barnets tal i många fler situationer, så att språkljuden etableras även i spontantalet. Försök därför att hitta ljuden ni jobbar med i många fler situationer i vardagen, både i förskolan, skolan och i hemmet.

Utvecklingspotential
Som utvecklingsområden i appen ser jag den önskvärda möjligheten att spara inspelningar för att kunna följa ett barns talutveckling över tid (eller bara under den stund man sitter och jobbar). Det är möjligt att det finns något slags sekretessdilemma över detta, men det skulle vara väldigt nyttigt för barnet att "se" sin utveckling samt så klart även för den som hjälper barnet i talträningen. En lösenordsskyddad mapp med inspelningar skulle kanske kunna vara ett alternativ.

Jag ser också gärna att konsonantkombinationer efterhand kommer med, så att appen även kan användas av lite äldre elever som kommit längre i sin talutveckling och som har svårt med vissa kombinationer.

Precis som många appar riktade till yngre barn är gränssnittet också för tämligen små barn. Jag kan tänka mig att många äldre barn och elever kan uppleva att appen är för "barnslig" just därför. Det hade varit toppen om det fanns två olika utseenden i appen, ett för yngre barn och ett för äldre.

Till slut
Tänk på att Fonemixo främst är en app som barnet/eleven sitter och jobbar med tillsammans med någon vuxen som kan hjälpa till att spegla talet (även om det självklart går att använda den på egen hand). Det finns också barn som inte alls gillar att lyssna på sitt inspelade tal, särskilt inte om det låter väldigt avvikande. Gå varsamt framåt här och känn av barnet.

onsdag 14 januari 2015

Nyhet i Google Översätt-appen för iOS: Ta kort på en text, översätt och få den uppläst

Alldeles precis kom en efterlängtad uppdatering av Google Översätt-appen till iOS. Det är möjligheten att ta ett foto på en text och direkt, i appen och få den texten översatt utan att själv behöva skriva in den.

Dessutom kan du få den uppläst direkt med Googles talsyntes, både originaltexten och översättningen. Vill du istället använda iOS inbyggda talsyntes (som enligt mig är bättre) till att få den avfotograferade texten uppläst så markerar du det du vill få uppläst. Denna foto-funktion har sedan tidigare funnits till Android och nu finns den som sagt även till iPad/iPhone/iPod touch.

Appen kan användas till att få text uppläst, även om du inte vill ha en text översatt. På så sätt blir den en stor konkurrent till andra OCR-appar som Prizmo, Pixter, TextGrabber m.fl eftersom Google Översätt är helt gratis.

Ta kort på en text och få den översatt och uppläst

1. Starta appen Google Översätt. Om du vill få en text översatt väljer på vilka språk som ska vara involverade. Därefter klickar du på kameraikonen.

OBS! Om du inte är ute efter själva översättningen, utan endast textigenkänningen, så spelar det inte någon roll vilket språk som texten översätts till (språket som ställs in längst till höger, alltså). Originalspråket behöver dock ställas in (där det står svenska, längst till vänster).

Klicka på kameraikonen

2. Nu kan du välja om du vill ta ett kort direkt på en text du har framför dig eller välja en bild från ditt bildbibliotek. Här vill jag ta ett kort på stunden i en bok jag har framför mig. Då klickar jag på Skanna (annars på Importera).3. Google Översätt känner av all text i bilden med hjälp av OCR och ramar in alla ord. Vill du att alla ord ska bearbetas kan du klicka i rutan Markera allt (i mitten i vänsterkanten av skärmen). Tänk på att textigenkänningsfunktionen kräver en internetuppkoppling.

Alla ord som Google Översätt hittar ramas in

 4. Om du vill få valda delar av bilden bearbetade så "målar" du dessa med ditt finger. Detta är en bra funktion då oönskade ord annars ibland kommer med i bilden (i detta fall delar av vänstersidan av boken). Lyft inte ditt finger medan du målar över texten förrän du är klar, eftersom du då får börja om från början, om du inte fick med dig allt.

När du är färdigmålad klickar du på den vita pilen i den blå cirkeln.

Måla önskad text med ditt finger

5. Nu kan du direkt få din avfotograferade text uppläst på svenska genom att klicka på högtalarikonen ovanför den svenska texten. Det är Googles talsyntes som används och texten kommer att läsas upp från början. Samma sak kan du göra med översättningen. Denna talsyntes kräver internetuppkoppling.
'
Få din text uppläst med Googles talsyntes


6. Om du istället vill använda dig av iOS inbyggda talsyntes kan du markera valfritt stycke i originaltexten och klicka på Läs upp. Se bara till, att du i iPadens inställningar, har ställt in Allmänt > Hjälpmedel > Tal > Läs upp markering. Annars kommer du inte få upp detta alternativ. Denna talsyntes kräver ingen internetuppkoppling.

Den översatta texten kan du i detta läge inte markera i. Däremot kan du kopiera texten och klistra in den i valfri app och där få den uppläst.

Använd iOS inbyggda talsyntes också

Kvaliteten av OCR-funktioen varierar något, men kan säkert bli bättre. Lite svårt att känna igen bokstaven "ö" tyckte jag den hade när jag provade. I texten ovan har jag själv redigerat en del, då resultatet inte blev helt hundra. Dock spelar typ av text, ljussättning, kamerakvalitet och bildkvalitet stor roll.

tisdag 13 januari 2015

Spesynto: Enkel, gratis talsyntes-app med tillgång till många språk

Spesynto Speech Synthesis är en enkel ordbehandlingsapp till iPhone/iPad/iPod touch som kan utnyttja de inbyggda talsyntesrösterna som finns på flera olika språk.

I appen kan du både skriva text direkt eller klistra in text som du har kopierat från andra ställen. Uppe i högra hörnet finns det möjlighet att välja språk och röst. Om du t.ex. har skrivit en engelsk text eller klistrat in en kopierad engelsk text så väljer du en engelsk röst. Om du istället har skrivit en svensk text så väljer du så klart en svensk röst.

Talsyntes kan man använda på många olika sätt. Om detta har jag skrivit i ett tidigare inlägg. Talsyntes är inte bara bra för personer med läs- och skrivsvårigheter utan är ett verktyg som kan vara bra för alla.

Spesynto jobbar med de inbyggda rösterna som finns i iOS, vilket innebär att du inte behöver någon internetuppkoppling för att använda talsyntesen. Alla röster kan dessutom fås med extra bra kvalitet (se nedan hur du laddar ner dessa). För att få din text uppläst klickar du helt enkelt på playknappen precis ovanför tangentbordet. Du pausar på samma knapp och stoppar på stoppknappen. Du kan även reglera talhastigheten och tonhöjden direkt i appen. Tyvärr går det inte att välja var uppläsningen ska börja, utan den börjar alltid från början. Spesynto läser heller inte upp ord medan du skriver (s.k. skriveko), utan läser upp i efterhand.

Välj vilket språk som ska läsa upp din text

Det går att dela en begränsad del av din text med andra som en ljudfil, men mottagarna behöver då också ha appen installerad för att kunna få tillgång till din text. Du kan t.ex. dela via Facebook, mejl och Twitter.

Ladda ner bättre kvalitet till de olika språken
I iPadens Inställningar (kugghjulsappen, du vet) kan du ladda ner bättre kvalitet till de röster/språk som du vill använda. Gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Tal > Röster. Klicka på valfri röst och ladda ner förbättrad kvalitet. Vid själva nedladdningen av förbättrad kvalitet behöver du vara uppkopplad mot internet.

Varför använda Spesynto?
Det finns redan en mängd talsyntesappar på marknaden och dessutom går det att utnyttja iPadens inbyggda talsyntes där du befinner dig (i ett mejl, på webbsida etc). En fördel med att använda Spesynto är emellertid att du får tillgång till alla språk i samma app. iPadens inbyggda röster går ju annars att komma åt genom att markera en text och klicka på "Läs upp". Men då har du inte tillgång till mer än de språk du laddat ner förbättrad kvalitet av. I denna app går det även att utnyttja de med lite sämre kvalitet på ett väldigt enkelt sätt. Dessutom är det gratis och kan vara värd att prova bara därför!

onsdag 17 december 2014

Handla Android-appar med Google Play-presentkortUnder hösten har möjligheten att kunna köpa Google Play-presentkort äntligen kommit till Sverige. Med detta presentkort kan du köpa Android-appar i Google Play (tidigare Android market). Du kan också köpa filmer, böcker och musik i samma affär. Presentkortet fungerar ungefär som ett iTunes-presentkort gör i App Store och kan lösas in på ditt Google-konto både via datorn, din telefon eller din Androidplatta. Google Play-presentkort kan du hitta i olika affärer, som t.ex. Pressbyrån. 

Funkar endast i Google Play
Tyvärr verkar det som om presentkortet i nuläget endast fungerar i just Google Play. Om du vill kunna köpa tillägg (program till webbläsaren Chrome och Google Docs) i Chrome Web Store, så fungerar det inte. Möjligheten att kunna köpa tillägg med hjälp av presentkort skulle dock underlätta för skolor, då dessa inte gärna vill handla med betalkort på nätet. Vi får hoppas att Google kommer på en smart lösning där snart. Om någon redan känner till en sådan lösning, får ni gärna kommentera det.

Så här löser du in ett presentkort:

1. Köp ett presentkort på t.ex. Pressbyrån. Presentkorten kan köpas för olika summor, 150 kr, 250 kr etc. 

2. Gå in på Google Play-appen på din Androidtelefon eller Androidplatta. Klicka på "Googleknappen" uppe i vänstra hörnet (tre vågräta streck). På en dator kan du gå in på https://play.google.com/redeem. Se till att du är inloggad på ditt Googlekonto först bara. 

Gå in i Google Play på din telefon, platta eller dator

3. Nu ska du klicka på Lös in. På engelska heter det Redeem

Klicka på Lös in

4. På baksidan av ditt Google Play-presentkort skrapar du fram en kod. Denna skriver du in i den ruta som kommer upp under Lös in koden.

Lös in din framskrapade kod

5. Du kommer härnäst bekräfta ditt konto.

Bekräfta ditt konto

6. Klart! Nu är du redo att börja handla appar i Google Play.

Börja handla!


torsdag 11 december 2014

Hjälp Musikhjälpen genom Logopedbössan att sprida kunskap och öka jämställdhetenAtt ha ett jämlikt och jämställt samhälle ur alla perspektiv borde vara en självklarhet. Ett samhälle där vi alla kan vara delaktiga och ett samhälle som är tillgängligt för alla. Kring detta pratar vi ofta när det gäller skola och utbildning och när elever stöter på olika svårigheter i sin utbildning. Det är otroligt viktigt att hela tiden uppmärksamma och lyfta eftersom vi tyvärr ännu inte har en likvärdig utbildning.

Just nu pågår Musikhjälpen i P3 för att samla in pengar för att kunna hjälpa till att stoppa spridningen av hiv genom att öka kunskap samt eliminera fördomar och myter kring hiv. Varje dag smittas ca 6000 (!) människor av hiv och hiv ökar främst i de samhällen där jämlikhet, jämställdhet, delaktighet och tillgänglighet inte på något sätt är ens en liten självklarhet. Detta är samhällen som långt ifrån hur vi i Sverige ser på jämställdhet mellan män och kvinnor (och då finns det faktiskt fortfarande en hel del kvar att göra i Sverige!). Så även om detta inlägg egentligen inte har så mycket med läs- och skrivsvårigheter och alternativa verktyg att göra, så vill jag ändå verkligen slå ett slag för att vi alla försöker bidra till en mer likvärdig värld ur ett ännu bredare perspektiv.

Logopedbyrån Dynamica är en av alla initiativtagare som har startat en digital sparbössa, den s.k. "Logopedbössan" för att samla in pengar till Musikhjälpen. För att skänka pengar till Musikhjälpen i Logopedbössans namn fram till söndag den 14 december, kan du:

  • Skicka ett sms till telefonnummer 72999 med texten "ok50 logopedbössan" för att skänka 50 kr. Vill du skänka mer pengar så skriver du "ok100 logopedbössan" i stället (eller mer).
  • Du kan också få onlineinstruktioner via denna länk http://bossan.musikhjalpen.se/insamling/logopedbossan