onsdagen den 16:e april 2014

Microsoft Office Online - gratis Word, PowerPoint & Excel för webbenI dagarna släpptes Microsoft Office Online, en gratistjänst bestående av "lightversioner" av Microsoftprogrammen Word, PowerPoint, Excel, Outlook (och diverse andra Office-applikationer). Microsoft tar i och med denna tjänst nu upp jakten på Google för att kunna behålla sina kunder.

Programmen fungerar på webben, både på dator och lärplatta, och dina dokument lagras i molntjänsten OneDrive (innehåller 7 GB gratis lagringsutrymme) som är en slags motsvarighet till Google Drive (där du sparar dina Google-dokument). OneDrive finns även som en app till iOS och Android. Du kan inte redigera dokument i själva appen, men genom att klicka på ditt dokument i appen lotsas du vidare till den webbaserade versionen och kan, på så sätt, jobba med ditt dokument även i en lärplatta.

Skapa konto
För att börja använda Office Online behöver du ett Microsoft-konto. Detta skapar du kostnadsfritt med en valfri e-postadress och lösenord på denna sida. Logga därefter in på http://office.live.com. Nu är det fritt fram att börja skapa dina dokument och presentationer.

Fördelar/nackdelar
Fördelar är att det går att jobba med sina dokument och presentationer oavsett på vilken plattform man använder. Det går lika bra på en PC eller Mac som på en iPad (på iPaden jobbar man alltså i webbläsaren och inte i appen). Dokumenten sparas automatiskt till Onedrive och är lätta att komma åt och hitta. Det går också bra att arbeta i vilken webbläsare som helst, t.ex Safari, Firefox, Chrome m.fl. Vill du dela ditt dokument med andra klickar du på Dela-knappen och skickar i väg länken till ditt dokument via e-post. Ni kan då redigera i dokumentet tillsammans.

En annan fördel är att om du är van att arbeta i Office-miljöer, så kommer du att känna igen dig även om inte alla funktioner är med. Vill du komma åt alla funktioner, så är det Office 365 som gäller, vilket kostar en slant.

För programutvecklare kommer det finnas möjligheter att skapa webbappar som fungerar till Office Online. Detta innebär att vi kanske på sikt kan få program som Stava Rex och SpellRight att fungera integrerat i Office Online (för kännedom är detta en ny funktion även i Google Docs, en sk. add-on).

Nackdelar med Office Online är att det krävs en Internetuppkoppling och att programmen är avskalade. Det går lite trögare att jobba med programmen än de som är fast installerade, men det kan även bero på en långsam Internetuppkoppling.

Office Online-programmen

Word Online
Så här ser gränssnittet ut i Word Online. Som ni ser är det lätt att känna igen sig om man är van vid att jobba i Office-miljöer, även om inte alla funktioner finns med. Det är t.ex. lite krångligt att placera bilder där man vill ha dem.

Gränssnitt i Word Online


PowerPoint Online
Även den som brukar jobba med PowerPoint känner igen sig. Det går att skapa presentationer från mallar med olika layouter och animeringar.

Gränssnitt i PowerPoint Online


fredagen den 11:e april 2014

Knäck läskoden & Läsguld - två appar för att träna avkodning


Det kan vara svårt att välja i djungeln bland alla lära-läsa-appar som har poppat upp i App Store de senaste åren. Vissa har inte en så genomtänkt idé kring hur läsinlärning fungerar, men andra är betydligt mer genomarbetade. Minitutor heter ett danskt förtag som tagit fram ett par appar för iPad/iPhone/iPod touch som riktar sig till den första traditionella läs- och skrivinlärningen. Bakom apparna står specialpedagoger och språklärare och målgruppen är barn i 3-13 års åldern, beroende på var de befinner sig i sin läs- och skrivutveckling.

Knäck läskoden

Knäck läskoden (28 kr) heter den av apparna som vänder sig till de yngsta barnen. Appen går ut på att lära barnet bokstav-ljudkopplingen som är väldigt viktig för att barnet själv ska kunna ljuda ut egna ord. I Knäck läskoden finns det ett träningsläge och ett spelläge. I träningsläget tränar barnet att spåra bokstäver med sitt finger, dvs. skriva bokstäver på skärmen. Här påminner uppgiften om appen Little Writer.

Välj först vilken bokstav som ska skrivas


  


Det som är bra i denna uppgift är att bokstavsljudet återges till bokstaven som ska skrivas. Barnet får även se skrivritningen, vilket underlättar spårandet. Nackdelen med denna uppgift är att den nedersta raden med c, z, x, w och q inte ljudas alls. Inte ens bokstavsnamnen hörs, vilket jag inte riktigt förstår syftet med. Sedan tycker jag personligen att /f/ låter mer som /s/, men det kanske bara är jag...

I spelläget finns tre svårigheternivåer där barnet samlar poäng: bokstäver, nonsensord och vanliga ord. Barnen ska trycka på antingen rätt bokstav eller rätt ord efter att ha fått uppläst antingen bokstavsljud eller ord för sig.

Tryck på rätt bokstav
Tryck på rätt nonsensordTryck på rätt ord

Läsguld

Läsguld (45 kr) är en slags fortsättning på Knäck läskoden. I Läsguld ska barnet kombinera en orddel med ett bokstavsljud, så att det bildas ett riktigt ord. Barnet kan välja mellan fyra olika kombinationer, varav två är rätt. Läsguld innehåller sex olika svårighetsnivåer och barnet samlar poäng efterhand.  


Sex svårighetsnivåer
Här visas ett exempel från den andra svårighetsnivån. Barnet får först höra alla ljud i kombination med den del som ordet slutar på, t.ex. /r/-ur, /b/-ur, /g/-ur, /t/-ur.

Kombinera ljud med en orddel för att skapa ett riktigt ord

Därefter ska barnet dra rätt ljud till orddelen. Denna kombination ljudas nu åter en gång, /b/-ur. Om barnet tycker att detta låter som ett riktigt ord drar han eller hon i spaken. Om det är fel får man fler försök.

Dra rätt ljud till ordet och ett nytt ord skapas

Om det är rätt så visas detta genom att man får poäng. Nu ska även det sista ordet identifieras innan man går vidare till nästa uppgift.

Gör man rätt får man poäng

I alla uppgifter är det endast ett ljud som ska kombineras med en orddel. Denna orddel är den som är olika lång. Om du vill ha lite svårare uppgifter med konsonantkombinationer i början är det Läsguld 2 som du ska ladda ned. 

OBS!

Detta är två appar där du behöver sitta tillsammans med barnet, åtminstone i början. Om barnet inte har förstått vad det går ut på finns det möjlighet att, genom "trial-and-error", få rätt på alla uppgifter utan att ha en aning om syftet. 

fredagen den 4:e april 2014

"Dyslexi är bajs" - ny låt och ny blogg för elever med dyslexi

I dag är världspremiär för 12-åriga artisten Vera Nords första singel Dyslexi är bajs. Vera har dyslexi och sjunger denna fantastiska låt om hur dyslexin påverkar henne - visst är det bra med hjälp, men ibland är det skönt att kunna klara sig själv. Låten kan ses som en "nationalsång" till alla de personer ute i landet som kämpar varje dag i skolan och i vardagen med sina läs- och skrivsvårigheter.

Vera, som sjöng innan hon kunde prata, har nyligen fått skivkontrakt och kommer snart att släppa ett helt album! Hennes pappa hjälper henne med låtskrivandet, men Vera skriver även en del låtar själv. För Vera har skolan varit kämpig på många sätt, men hon tar hjälp av olika verktyg. I skolan har hon en iPad mini, vilket underlättar skolarbetet.

I samband med att låten Dyslexi är bajs släpps lanseras även bloggen med samma namn. Denna riktar sig främst till elever med dyslexi, men givetvis även till alla andra som vill läsa. Den är ännu så länge i ett uppstartsskede, men kommer att byggas ut efter hand.

Lyssna gärna på Veras låt i YouTube-klippet nedan. It rocks!

onsdagen den 2:e april 2014

Reportageserie om anpassning (eller rättare sagt icke-anpassning) av Nationella prov vid dyslexi

Idag startar en reportageserie i TV4 kring hur anpassningen sker för elever med dyslexi vid nationella prov. Reportageserien sänds i olika nyhetssändningar både lokalt och nationellt. Skolverket ändrade förra året reglerna för hur olika alternativa verktyg får användas vid genomförandet av de Nationella proven i åk 3 och åk 6. Det är idag inte längre tillåtet för eleverna att använda sina hjälpmedel vid momentet läsförståelse eftersom detta deltest även mäter elevernas läsflyt. Därför riskerar många elever att misslyckas på något som de skulle kunna ha klarat om de bara haft en mer tillförlitlig avkodningsförmåga.

Mina egna åsikter kring dessa nya regler kan du läsa i inläggen: Skolverket måste se över begreppsförvirringen kring momentet läsförståelse i Nationella proven och Komplettering till inlägget om "läsförståelse" i Nationella proven.

Följ gärna reportageserien på TV4. Det kommer att komma flera olika inslag fram till fredag den 4 april. Du kan även se dem i efterhand på tv4.se.måndagen den 31:e mars 2014

"Lässugen" - UR inspirerar till högläsningLässugen heter UR:s nya programserie med fokus på läs- och skrivinlärning. Programserien handlar om 6-åriga Amanda som klarar det mesta själv - utom att läsa! Alltså behöver hon en lässug som suger in vuxna som kan läsa för henne. Under de kommande sju måndagarna - med start idag - kl 17:45 kommer Amanda suga in kända personer som Eva Röse, Özz Nujen, Ulla Skoog, Dregen m.fl. som läser varsin bilderbok för Amanda.

Eva Röse läser "Jag rymmer !" för Amanda
Programserien riktar sig lika mycket till föräldrar som till barn. Se gärna serien tillsammans med ditt barn. Tanken med serien är att den ska inspirera till mer högläsning och visa på den härliga kvalitetsstund som föräldrarna och barnen får tillsammans vid högläsningstillfällena. Detta med tanke på att just föräldrars högläsning sjunkit drastiskt se senaste åren.

Programmen hittar du i efterhand på ur.se/abc.

tisdagen den 25:e mars 2014

Radioinslag: Högläsningens viktiga roll för språkutvecklingenHögläsningens viktiga roll för språkutvecklingen kan inte överskattas. Vårt ordförråd kommer till 80 % från böckernas värld och faktiskt är det så att en barnbok innehåller ett mer rikt och varierat språk än ett vanligt vuxensamtal gör. Trots detta minskar högläsningen mycket, framför allt i hemmen.

Föräldrars högläsningen för sina barn har de senaste åren sjunkit drastiskt. Vad detta beror på är svårt att peka ut. men vi lever i ett väldigt föränderligt samhälle med högre tempo och fler föräldrar som arbetar heltid. En stor anledning till att högläsningen sjunker, tror jag personligen, kan vara att föräldrar faktiskt inte är medvetna om hur viktig högläsningen faktiskt är för sina barns språkutveckling. Detta är något jag själv upplevt när jag träffat föräldrar på föräldramöten på förskolor. De flesta föräldrar blir dock oftast väldigt tacksamma för att de får reda på detta. När jag träffar föräldrar längre fram är det många som berättar att de nu medvetet tänker på att läsa mer hemma för sina barn än tidigare.

Eftersom högläsningen sjunker i hemmen ökar förskolors och skolors kompensatoriska roll. Det är med andra ord extra viktigt att högläsningen får ta stor plats i våra verksamheter. Barn kan tidigt lära sig olika lässtrategier för att utveckla sin text- och läsförståelse och komma djupare in i texten. Detta är sedan strategier som de har med sig i sitt livslånga lärande. Redan små barn kan lära sig förutspå ett händelseförlopp bara genom att titta på en framsida av en bok. De kan göra kopplingar till sig själva och sina erfarenheter beroende på vad som händer i boken. De kan även göra kopplingar till en bok de läste förra veckan genom att jämföra och hitta skillnader. Barn är också duktiga på att återberätta innehållet efteråt om de får lära sig strategier för detta och dramatiserar eller ritar gärna till olika händelser i boken. Lässtrategier är dock inte något som alla barn lär sig automatiskt, utan det krävs ett medvetet arbete från pedagogerna som vägleder barnen.

Många barn ställer frågor under tiden de blir lästa för. Uppmuntra gärna dessa frågor! Genom frågorna får vi ledtrådar kring om barnet förstår eller inte förstår och frågorna kan leda till många spännande diskussioner som i sig stimulerar språket.

Förskolorna arbetar ofta medvetet och systematiskt med högläsning. Många skolor däremot har fortfarande många stunder av tystläsning på schemat, utan de efterföljande gemensamma reflektionsstunderna. Här är det viktigt att se vad syftet är med läsningen. Är syftet med läsningen av skapa en lugn och rofylld stund, så kan tystläsningen vara en utmärkt aktivitet. Om syftet å andra sidan är att utveckla elevernas läsförståelse, så kanske man ska tänka om, då det inte har visat sig att just tystläsning per automatik utvecklar läsförståelse. Här finns det en del som vi i skolan kan lära oss av förskolan.

Radioinslag kring vikten av högläsning
Min duktiga kollega Erica och en av våra duktiga bibliotekarier i stan, Ulrika, intervjuades igår av P4 Halland kring varför det är viktigt att läsa för sina barn. Jag rekommenderar att alla lyssnar på detta viktiga inslag!
onsdagen den 19:e mars 2014

Inställning för iPad: Få enskilda ord markerade medan de läses

En finess som jag helt missat i iOS 7 under Tala markering är att jag kan få mina ord markerade ett och ett medan de läses av iOS inbyggda talsyntes. Kanske vet alla redan om detta, men jag skriver ut det för säkerhets skull. Tala markering är som sagt iOS inbyggda talsyntes och innebär att jag kan få all text som jag markerar i min iPad/iPhone/iPod touch uppläst. Genom att låta varje ord som läses markeras för sig självt, så blir det lättare att följa med i texten.

Gör så här
Gå in i Inställningar under Allmänt. Klicka dig vidare till Hjälpmedel och Tala markering. Tala markering ska vara på. Längst ner finns även en knapp som heter Markera ord. Denna ska också vara påslagen. Nu kommer dina ord markeras under tiden de talas.

För att ladda ner en bättre röst med högre kvalitet kan du läsa detta inlägg om du inte redan laddat ner den förbättrade kvaliteten.

Slå på Markera ord


Markera den text du vill få uppläst. Klicka därefter på Tala.

Markera din text och klicka på Tala


Varje enskilt ord markeras nu medan det läses upp, vilket gör det enklare att hänga med i texten. Du kan när som helst pausa din uppläsning.

Endast ett ord i taget markeras istället för hela texten