onsdag 17 december 2014

Handla Android-appar med Google Play-presentkortUnder hösten har möjligheten att kunna köpa Google Play-presentkort äntligen kommit till Sverige. Med detta presentkort kan du köpa Android-appar i Google Play (tidigare Android market). Du kan också köpa filmer, böcker och musik i samma affär. Presentkortet fungerar ungefär som ett iTunes-presentkort gör i App Store och kan lösas in på ditt Google-konto både via datorn, din telefon eller din Androidplatta. Google Play-presentkort kan du hitta i olika affärer, som t.ex. Pressbyrån. 

Funkar endast i Google Play
Tyvärr verkar det som om presentkortet i nuläget endast fungerar i just Google Play. Om du vill kunna köpa tillägg (program till webbläsaren Chrome och Google Docs) i Chrome Web Store, så fungerar det inte. Möjligheten att kunna köpa tillägg med hjälp av presentkort skulle dock underlätta för skolor, då dessa inte gärna vill handla med betalkort på nätet. Vi får hoppas att Google kommer på en smart lösning där snart. Om någon redan känner till en sådan lösning, får ni gärna kommentera det.

Så här löser du in ett presentkort:

1. Köp ett presentkort på t.ex. Pressbyrån. Presentkorten kan köpas för olika summor, 150 kr, 250 kr etc. 

2. Gå in på Google Play-appen på din Androidtelefon eller Androidplatta. Klicka på "Googleknappen" uppe i vänstra hörnet (tre vågräta streck). På en dator kan du gå in på https://play.google.com/redeem. Se till att du är inloggad på ditt Googlekonto först bara. 

Gå in i Google Play på din telefon, platta eller dator

3. Nu ska du klicka på Lös in. På engelska heter det Redeem

Klicka på Lös in

4. På baksidan av ditt Google Play-presentkort skrapar du fram en kod. Denna skriver du in i den ruta som kommer upp under Lös in koden.

Lös in din framskrapade kod

5. Du kommer härnäst bekräfta ditt konto.

Bekräfta ditt konto

6. Klart! Nu är du redo att börja handla appar i Google Play.

Börja handla!


torsdag 11 december 2014

Hjälp Musikhjälpen genom Logopedbössan att sprida kunskap och öka jämställdhetenAtt ha ett jämlikt och jämställt samhälle ur alla perspektiv borde vara en självklarhet. Ett samhälle där vi alla kan vara delaktiga och ett samhälle som är tillgängligt för alla. Kring detta pratar vi ofta när det gäller skola och utbildning och när elever stöter på olika svårigheter i sin utbildning. Det är otroligt viktigt att hela tiden uppmärksamma och lyfta eftersom vi tyvärr ännu inte har en likvärdig utbildning.

Just nu pågår Musikhjälpen i P3 för att samla in pengar för att kunna hjälpa till att stoppa spridningen av hiv genom att öka kunskap samt eliminera fördomar och myter kring hiv. Varje dag smittas ca 6000 (!) människor av hiv och hiv ökar främst i de samhällen där jämlikhet, jämställdhet, delaktighet och tillgänglighet inte på något sätt är ens en liten självklarhet. Detta är samhällen som långt ifrån hur vi i Sverige ser på jämställdhet mellan män och kvinnor (och då finns det faktiskt fortfarande en hel del kvar att göra i Sverige!). Så även om detta inlägg egentligen inte har så mycket med läs- och skrivsvårigheter och alternativa verktyg att göra, så vill jag ändå verkligen slå ett slag för att vi alla försöker bidra till en mer likvärdig värld ur ett ännu bredare perspektiv.

Logopedbyrån Dynamica är en av alla initiativtagare som har startat en digital sparbössa, den s.k. "Logopedbössan" för att samla in pengar till Musikhjälpen. För att skänka pengar till Musikhjälpen i Logopedbössans namn fram till söndag den 14 december, kan du:

 • Skicka ett sms till telefonnummer 72999 med texten "ok50 logopedbössan" för att skänka 50 kr. Vill du skänka mer pengar så skriver du "ok100 logopedbössan" i stället (eller mer).
 • Du kan också få onlineinstruktioner via denna länk http://bossan.musikhjalpen.se/insamling/logopedbossan

fredag 28 november 2014

Nu läser Oribi Speak for Chrome även pdf:er och e-böcker


Talsyntesen Oribi Speak for Chrome har i den senaste versionen 1.2.0.0 fått lite nya fiffiga funktioner. Dessa är:

 • Oribi Speak läser nu upp även pdf:er och epub-filer (e-böcker). För att läsa dessa format markerar du valfri text och högerklickar på texten. Välj Oribi Speaks Läs markerad text i dialogrutan som öppnas (i vanliga fall markerar du din text och klickar på den gröna Oribi Speak-ikonen). 

  Om du har en pdf-fil lokalt sparad på datorn kan du även dra in den i webbläsaren Chrome för att kunna få den uppläst med Oribi Speak.


 • Oribi Speak klarar av att läsa upp text inuti Oribis tillägg Stava Rex och SpellRight för Google Docs. Markera valfritt ord eller fras i dessa fönster och klicka på den gröna Oribi-ikonen. Glöm inte välja en engelsk röst om du vill få de engelska orden upplästa.
 • Det finns nu ytterligare en möjlighet att aktivera/avaktivera Oribi Speak. Högerklicka på den gröna Oribi-ikonen till höger om adressfältet och välj Oribi Speak aktiv för att aktivera. När en bock visas i kanten är Oribi Speak aktiv. För att avaktivera Oribi Speak klickar du en gång till. Annars kan du fortfarande även använda dig av olika kortkommandon för att aktivera/avaktivera Oribi Speak. 


onsdag 26 november 2014

Talsyntes - ett mångfacetterat verktyg för alla


Många av Sveriges kommuner har satsat på kommunlicenser när det gäller olika alternativa verktyg som talsyntes, bokstavsljudning, tal/ljudböcker, rättstavningsprogram m.fl. Tyvärr introduceras dessa program nästan endast för elever med läs- och skrivsvårigheter och i princip alltid först när dessa elever redan har misslyckats i sin läs- och skrivinlärning, fastän detta är verktyg som ALLA elever faktiskt skulle kunna ha nytta av. Att ha nytta av andra digitala verktyg, behöver således inte innebära att man inte kan läsa. Lika lite som att använda en cykel inte innebär att man inte kan gå. De flesta av oss vill helt enkelt göra vardagen lite enklare, smidigare och tillgängligare - konstigt vore det väl annars.

Ofta tecknas serviceavtal med företagen bakom programmen, vilket faktiskt ger alla elever möjlighet att ladda ner programmen i hemmet utan kostnad. Det är väldigt synd att detta fortfarande utnyttjas i så liten omfattning. Anledningen kan kanske vara att man fortfarande endast erbjuder vissa elever dessa program som "hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter", eftersom man tror att det bara är det som de är till för. Det är just denna hjälpmedelsstämpel vi måste komma ifrån för att minska den stigmatisering som fortfarande finns kring alternativa verktyg samt se det som verktyg som kan vara bra till alla elever.

Möjligheter med talsyntes

I detta blogginlägg vill jag i synnerhet slå ett slag för talsyntes, som jag tror är ett väldigt outnyttjat verktyg på det stora hela, samt de möjligheter som det finns med detta fantastiska verktyg redan från det eleverna börjar skolan (eller förskolan) och framåt. Det finns idag en uppsjö av olika högkvalitativa talsyntesprogram både till datorer och som appar till lärplattor och mobiltelefoner. Flera datorer (Mac) och plattor (iPads) kommer dessutom med riktigt bra talsyntes förinstallerat när de köps.

Här kommer några tips på hur talsyntes kan användas som komplement till andra verktyg till ALLA elever:
 • Genom att använda talsyntes under skrivprocessen får eleverna omedelbart återkoppling på att det som de skriver låter rätt. Om eleven skriver "busen", men menar "bussen", så hörs detta ganska tydligt och direkt. Eleven kan med hjälp av den auditiva återkopplingen reflektera över vad han eller hon har skrivit och laborera med ordet utefter de strategier som han eller hon har lärt sig.
 • Att "sökläsa" på Internet kan vara svårt för vem som helst. Särskilt om man är yngre eller har läs- och skrivsvårigheter. Genom att markera små stycken i taget och använda talsyntesen för att få texten uppläst kan både tid och energi frigöras och fokus läggas på innehållet.
 • Innan eleverna lämnar in en text kan de lyssna igenom hela texten med hjälp av talsyntes. Ibland spelar det nämligen ingen roll hur många gånger man läser igenom texten, man upptäcker ändå inte de olika stavfel eller felformuleringar man gjort. Det blir en helt annan aha-upplevelse att få höra sin text uppläst. Jag lyssnar ofta själv igenom mina blogginlägg med talsyntes innan jag publicerar dem.
 • Talsyntes finns på en mängd olika språk. När det gäller engelska eller andra språk som lärs i skolan kan det vara ypperligt att låta eleverna skriva sina glosor och texter med stöd av en engelsk - eller ett annat språks - röst. På så sätt hör de hur orden uttalas (ofta uttalas ju engelska ord inte som de stavas) och detta kan hjälpa till att utveckla det muntliga språket.
 • Flerspråkiga elever med annat modersmål kan med hjälp av talsyntes få texter, t.ex. webbsidor, upplästa på sitt modersmål, vilket kan stödja en utveckling av modersmålet även i skolan.
 • Nyanlända elever kan lyssna på hur svenska ord låter genom att få dem upplästa och på detta sätt ges ytterligare en väg in i det svenska språket.     

Exempel på vanliga talsyntesprogram för datorer är:

Exempel på iPad-appar med både talsyntes och ljudningsfunktion är:


fredag 21 november 2014

SBU förtydligar: Alternativa verktyg och annat stöd ska VISST användas i skolan
I augusti släpptes SBU-rapporten "Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser". För många var detta en efterlängtad granskning och utvärdering av vilken effekt olika insatser har när det gäller elever med dyslexi. SBU-rapporten visar också på vilket skriande behov det krävs av mer forskning kring vilka insatser som elever med dyslexi är behjälpta av, då det faktiskt inte finns särskilt mycket kvalificerad forskning inom området.. T.ex. finns det inte någon direkt forskning kring effekten av olika alternativa verktyg som talsyntes, ljudningsprogram, rättstavningsprogram m.fl. Tyvärr har detta på olika håll inom skola i Sverige misstolkats, så det att stöd som just alternativa verktyg ger många elever har dragits in, då det inte finns tillräckligt vetenskapligt underlag. Detta är otroligt olyckligt för många elever (och går dessutom emot allt vettigt tänkande).

SBU går nu därför ut med ett förtydligande där de poängterar att det fortfarande är väldigt viktigt att ge elever med dyslexi både stöd och de verktyg som finns i nuläget. Skulle vi i nuläget skulle ge elever med dyslexi endast det som SBU-rapporten slår fast att det vetenskapligt stöd kring, så är det många som inte hade klarat av sin skolgång alls. Samtidigt som eleverna givetvis behöver strukturerad träning av sambandet mellan språkljud och bokstäver, så behöver de samtidigt klara av sin skolgång och få möjlighet till kunskapshämtning på flera olika sätt. Här, skulle jag säga, spelar olika alternativa verktyg en helt avgörande roll för många. Vi måste väga in så många fler aspekter som t.ex. handlar om individens olika förutsättningar, behov, situation, självförtroende mm. Allt för att öka delaktighet, tillgänglighet, likvärdighet och inte minst självständighet.

Forskningsstudier som hålls högt är s.k. randomiserade studier, dvs. där det används en kontrollgrupp och en experimentgrupp. Att använda randomiserade studier för att utröna vilken effekt olika alternativa verktyg har kan vara problematiskt och kanske inte ens etiskt försvarbart. I så fall måste eleverna i kontrollgruppen bli undanhållna olika verktyg som troligtvis skulle gett dem en större möjlighet att klara av sin skolgång.  

Jag är den förste som skriver under på att det behövs betydligt mer forskning kring vilken effekt olika åtgärder har. Det är ett måste! Men under tiden detta görs har vi fortfarande ett otroligt viktigt uppdrag. Och det är att få ALLA elever att klara sin skolgång och det även med en god självkänsla i behåll. Så kom igen alla skolor; olika alternativa verktyg är något alla elever behöver få lära sig redan från skolstart samt integreras smart i undervisningen.

Ett annat forskningsområde som, enligt mig, skulle vara ännu mer intressant att djupdyka i är kring vilken effekt förebyggande arbete och tidiga insatser har, dvs. se hur ett medvetet språk-, läs- och skrivutvecklande arbete redan från förskolan ger fler elever möjlighet att klara skolan och ge dem förutsättningar att klara sig i vårt demokratiska samhälle i ett livslångt perspektiv. Alltså, inte kvantitativt beforska en särskild metod eller ett material, utan göra en kvalitativ studie kring språk-, läs- och skrivutvecklande förhållningssätt som genomsyrar hela förskole/skolvardagen (inte bara vid arrangerade nlärningssituationer) . Med ett sådant förhållningssätt behöver inte barnen och eleverna först misslyckas innan olika insatser sätts in. Med detta jobbar vi stenhårt i Halmstads kommun med stöd av vår Rutin för barns och elever språk-, läs- och skrivutveckling och tillhörande stödmaterial och jag tror faktiskt att vi är något riktigt bra på spåren. Är det någon som vill komma och göra en spännande longitudinell studie så är ni välkomna till Halmstad!fredag 14 november 2014

Gratis alternativ till ocr-appar via webbläsaren på lärplattan

Många undrar vilken som är den bästa appen för att ta ett kort på en text och sedan kunna få texten uppläst med talsyntes. Det finns i nuläget flera att välja mellan (Prizmo, Pixter, IntoWords, ClaroSpeak m.fl.), men det finns andra alternativ som kanske inte är lika välkända. Ett sådant alternativ är att jobba med gratis ocr-program via webbläsaren på din iPad eller Android. Detta går självklart att göra även på en dator.

Här kommer jag att visa hur du gör med gratisprogrammet Online OCR. Det går på denna sida ladda upp 15 sidor i timmen utan kostnad. För detta behöver du inte ens registrera dig. Det kan vara värt att se om detta skulle kunna vara ett alternativ för dig. Internetuppkoppling krävs så klart.

Gör så här
1. Först måste du ta ett kort med din kamera på den text du vill få uppläst, så att fotot lägger sig i din kamerarulle. Det är nämligen därifrån du sedan hämtar bilden. Klicka på Select file för att hämta din bild.

Ex på ett foto på en text

Leta upp din bild i din kamerarulle

2.  Därefter gör du rätt inställningar innan konverterar texten. Du ställer om språket till svenska (om det är en svensk text såklart) och ställer in "output-formatet" till Text Plain (txt).

Välja Swedish för att konvertera till svensk text


Välj Text Plain (txt)

3. För att kunna konvertera texten behöver du skriva in en Captcha kod i det ingringade textfältet nedan. Klicka därefter på OK eller Convert.

Skriv i sifferkombinationen i textfältet innan konverteringen
4. Din text ligger nu konverterad längre ner på sidan. Klicka på Download Output File för att frigöra texten från sidan.

Klicka på Download Output File

5. Texten hamnar nu extraherad på en "ren" webbsida. I detta läget går det fint att markera texten, kopiera den och klistra in den i en önskad app. Om du har en iPad kan du också använda dig av Läs upp-funktionen och få din text uppläst med iPadens inbyggda talsyntes. Vill du dessutom göra din text ännu med läsvänlig, så klickar du på de horisontella linjerna uppe i adressfältet och får då en betydligt bättre läsarvy, där du även kan förstora texten.

Markera önskad text och välj om du vill kopiera eller få texten uppläst

Klicka till vänster i adressfältet och förbättra läsbarheten
fredag 7 november 2014

Word, Excel och Powerpoint är nu gratis för iPad och iPhone
Igår uppdaterade Microsoft sina välkända program Word, Excel och Powerpoint som gratisappar till iPad och släppte dessutom nya till iPhone och iPod touch. Detta innebär att du kan visa, skapa och redigera ett Word-dokument på din platta eller i din telefon . Det enda du behöver är ett Microsoft-konto som du skapar kostnadsfritt direkt i appen eller på denna webbsida.

Det har ju sedan tidigare varit möjligt att använda Officeprogrammen i din webbläsare på din lärplatta. Om detta har jag skrivit i detta inlägg. Det känns dock betydligt mer stabilt att skriva i en app än i webbläsaren på en platta.

Office-apparna kommer även i början på 2015 släppas till Android som betaversion. 

Dropbox-koppling
En väldigt bra finess är att du kan komma åt dina Dropbox-dokument i Office-apparna. Och allra bäst är att du kan redigera dokumenten direkt i appen och sedan spara tillbaka till Dropbox. Du behöver alltså inte först spara ner dokumentet och därefter ladda upp det igen i din Dropbox. Alla ändringar sparas direkt.

Gränssnittet i Word-appen