tisdag 24 juni 2014

Föreläsning med Gunilla Carlsson Kendall om barn med exekutiva funktionshinder

Dyslexiförbundet FMLS anordnade fredagen den 13 juni en lärarkonferens med temat "Få med alla elever på tåget". En av föreläsarna var psykolog Gunilla Carlsson Kendall som föreläste kring elever som har svårt att sitta still - vad gör man?

Definition av vad en funktionsnedsättning är
Gunilla förklarade att ett funktionshinder är detsamma som glappet mellan en persons funktionsnivå och kraven i samhället. Det finns två sätt att minska detta glapp. Det ena är att öka en persons funktionsnivå genom kompensation eller också får samhället minska sina krav. Hon visade att även längd ibland kan vara ett funktionshinder om man t.ex. inte når upp till översta hyllan i snabbköpet. Då går det bra att ta hjälp av en pall eller fråga en längre person om hjälp. Ett alternativ är ju också att snabbköpet inte placerar sina varor så högt upp...

Kruxet är att vi i samhället rättar in oss främst efter normalfördelningskurvan, vilket får till följd att en tämligen stor del människor blir funktionshindrade.I dagens skola ställs det stora krav på eleverna. De ska kunna arbeta självständigt, kunna välja, ta ansvar för sitt eget lärande, kunna hantera intryck från olika håll, klara av problembaserat lärande - både teoretiskt och praktiskt, söka information, se samband, göra hypoteser "vad om", tänka logiskt och systematiskt, sammanställa och dra slutsatser mm. Vi ser idag att skillnaden i skolan ökar mellan elever beroende på om föräldrarna hjälper sina barn eller inte. Hur kan skolan väga upp för dessa olikheter?

Om diagnos
Det är inte en artskillnad mellan utvecklingsstörning och normalbegåvning. Det är en gradskillnad. Vi har en stor del elever som inte har rätt till särskola, men som ändå har svårt med sitt teoretiska tänkande. Det rör sig om ca 14 % av eleverna troligtvis. När vi ställer samma krav på alla att klara allt på samma tid är det lätt att just denna gruppen får svårt att hänga med i skolan. Skillnaden mellan de elever som har lätt och svårt för sig ökar sedan proportionellt. 

Det är inte diagnosen i sig som är svaret...

Skillnaden ökar över tid proportionellt
Exekutiva funktioner
De exekutiva funktionerna är inte färdiga förrän i ca 20-25 årsåldern. När det exekutiva funktionerna fungerar så märks de inte. Däremot märks de tydligt när de inte fungerar. Exempel på exekutiva funktioner är:

  • Kunna vara selektivt uppmärksam
  • Kunna upprätthålla uppmärksamheten och växla uppmärksamhetsfokus
  • Bromsa impulser
  • Planera
  • Sätta igång
  • Tänka strategiskt och använda en strategi i en viss situation
  • Växla mellan kortsiktiga och långsiktiga mål


En person med ADHD har ca 30 % sämre förmåga vad gäller exekutiva funktioner. En 9-åring kan med andra ord bli som en 6-åring och en 18-åring som en 13-åring i vissa sammanhang.

Framgångsfaktorer
Att arbeta med elever med exekutiva funktionshinder kan kräva mycket anpassning av omgivningen. Enligt Gunilla är det är viktigt att göra en analys:

  • Vad är problemet? I vilka situationer uppstår det och i vilka gör det det inte?
  • Vad fungerar bra? Varför gör det det?
  • Tidigare erfarenheter. Vilka strategier har prövats? Vad har fungerat?


Alla vill lyckas!

Tydligt syfte är viktigt!

Att planera och komma igång kan för vissa vara oöverstigligt
Boktips
För dig som vill läsa mer rekommenderar Gunilla Ross Greenes bok "Vilse i skolan" och Bo Heljskovs bok "Beteendeproblem i skolan".

tisdag 10 juni 2014

Appen Titan Downloader - spara YouTube-filmer till kamerarullen

Det kommer och går många appar som klarar av att ladda ner YouTube-filmer till din iPads kamerarulle. Om du hittar en bra sådan app, så se till att inte avinstallera den, eftersom många försvinner från App Store efter ett tag (troligtvis pga upphovsrättsliga skäl).

Tidigare har jag skrivit ett inlägg om appen iGet, men den verkar ha utgått från App Store. I nuläget kan jag istället rekommendera appen Titan Downloader som också klarar av att spara ner YouTube-filmer till din iPads kamerarulle. Även denna app är gratis. Vill du bli av med reklamen i appen kostar detta 7 kr.

Angående att ladda ner någon annans klipp
Det man ska tänka på är att även filmer på YouTube omfattas av Upphovsrättslagen. Om du använder klippen för eget icke-kommersiellt bruk ska det dock inte vara något problem. Många YouTube-filmer ligger även under en s.k. Creative Commons-licens där upphovsmakaren på ett enkelt sätt visar hur han eller hon vill dela med sig av sin film, utan att du först behöver be om lov.

Ladda ner en video till kamerarullen med Titan Downloader

1. Appen fungerar som en slags webbläsare. Surfa in på YouTube och sök efter den film du vill ladda ner. Klicka på nedåtpilsknappen uppe i högra hörnet. Klicka därefter på "Cache Video to Memory". Videon börjar direkt att laddas ner i appen (vilket även gör att du kan titta på den off-line i ett senare läge).


Ladda ner genom att klicka på Cache to Memory

2. Om du klickar på den inringade pilen kan du se nedladdningen, som oftast går riktigt snabbt. 3. För att komma åt dina nedladdade filmer så klickar du på video-knappen till vänster.

Dina nerladdade filmer lägger sig här

4. Håll ditt finger någon sekund eller två på filmen och du får upp en ruta med olika val. Här ska du välja "Save to Camera Roll". Färdigt! Filmen hittar du nu bland dina andra bilder i kamerarullen.

Filmen lägger sig i sin kamerarulle

måndag 9 juni 2014

Specialpedagogiskt forum: Konferens om kognitiva arbetsminnet, matematiksvårigheter, språkutveckling och språkstörning

 

Den 23-24 september hålls en konferens i Stockholm - Specialpedagogiskt forum - med fokus på matematiksvårigheter och dyskalyli, språkutveckling och språkstörning, framgångsrika lärmiljöer och arbetsmetoder för en högre måluppfyllelse samt hur man kan möta barn och elever som har svårt att klara vardagen i skolan.

Speciellt inbjuden är Torkel Klingberg (professor i kognitiv neurovetenskap) som kommer att prata om kognitiva arbetsminnet vid inlärning.

Ta del av hela programmet nedan. Där står också hur du anmäler dig.


måndag 19 maj 2014

Appen Pratbubbel - träna språkljud och bygg meningar med ordbubblor

Pratbubbel är en app utvecklad för att inspirera till olika talövningar med hjälp av ordbubblor. De olika ordbubblorna är kategoriserade efter 14 olika språkljud. Om du t.ex. har ett barn eller en elev som har svårt att uttala språkljud som görs långt bak i munnen, så kan k- och g-övningarna vara lämpliga. Genom att klicka på önskat språkljud så hamnar du i ett läge där barnet eller eleven ska bygga ord eller meningar med hjälp av de olika ordbubblorna. Du får alltid sju bubblor att jobba med som alla innehåller det valda språkljudet. Om du t.ex. har valt /k/ så kan du få bubblor med ord som ”kompis”, ”docka” eller ”rök”, dvs språkljudet finns i olika positioner i ordet.  Genom att klicka på ordbubblan så hör du vilket målordet är. Tänk på att barnet kan ha olika lätt/svårt för att uttala ett språkljud i en viss position i ett ord.

14 olika språkljudskategorier
Ordbubblorna kan sedan dras och släppas som man vill. Två bubblor kan t ex placeras efter varandra för att skapa nya ordsammansättningar. Flera bubblor kan dras fram där barnet eller eleven kan skapa en berättelse med hjälp av bubblorna. På så sätt kan man träna både på uttal av ett specifikt språkljud, men också på att skapa berättelser med struktur som inledning, innehåll och avslut och därmed sätta in orden i olika sammanhang. 

Skapa nya ord: "fjärilsfönster"

Skapa berättelser och spela in
Pratbubbel innehåller också en inspelningsfunktion (den röda knappen längst upp till höger) där barnet eller eleven kan spela in sitt uttal av ett specifikt ord eller ordsammansättning och jämföra detta med målordet. Han eller hon kan också spela in sin berättelse och lyssna på denna när den är färdig. Varje inspelning raderas när nästa inspelning påbörjas. När barnet är klar med sina bubblor klickar han eller hon på uppdateringsknappen (den runda pilen) för att få nya ord att jobba med.
I Pratbubbel finns det en demoknapp om du vill få instruktioner hur du kan jobba med appen. Det finns också en knapp som ser ut som en såpbubbla. Genom att klicka på denna dimper det ner en massa såpbubblor som barnet eller eleven kan smälla. Om du vill komma tillbaka till startsidan och välja ett nytt språkljud klickar du på dörren längst upp till vänster.
Träna tillsammans med barnet
Pratbubbel kan användas tillsammans med barn och elever i både förskola och skola. Den kan även fungera bra för lite äldre personer med kognitiva funktionsnedsättningar som behöva jobba med vissa språkljud. Appen är också utmärkt som ett träningsredskap för föräldrar och logopeder som har/träffar barn med försenad tal/språkutveckling. Jag är särskilt förtjust i möjligheten att spela in sitt tal, men tänk på att det kan vara känsligt för vissa barn, särskilt om någon är väldigt medveten om sitt avvikande uttal. Jag hade dock önskat att det fanns en inställning som gjorde det möjligt att spara vissa av inspelningarna, då detta som vuxen hjälper mig att följa barnets framsteg i sin språkljudsutveckling över tid. Många barn och elever tycker också det är väldigt roligt att lyssna på äldre inspelningar av sig själva.
En sak jag är lite tveksam till  är att vissa av sj-ljudsbilderna ligger under just /sj/-kategorin. Detta är orden ”persika”, ”kors”, ”mars” och ”bagage” som alla uttalas mer som ett /tj/-ljud i appen. Just /sj/-ljudet har visserligen flera olika uttalsvariationer, men i appen tycker jag man ska vara konsekvent.

tisdag 13 maj 2014

Nyheter i ClaroSpeak: OCR-funktion och Google Drive-åtkomst

Appen ClaroSpeak är en enkel ordbehandlare med möjligheter att få ord upplästa medan de skrivs. I ClaroSpeak kan du också få din text uppläst i efterhand med olika röster på olika språk. Appen har nyligen fått ett par viktiga uppdateringar. I och med dessa blir appen en konkurrent till andra appar som Intowords, AppWriter och Prizmo då den är betydligt billigare.

1. OCR-funktion: Ett in-appköp på 22 kr möjliggör att ta kort på en text och få denna uppläst i appen. Du kan också välja ett befintligt kort från ditt bildbibliotek. Håll kameran över texten du vill få uppläst och ta ett kort. Därefter kan du rotera bilden, beskära eller fixa till kontrast och ljus etc. OCR-funktionen är helt ok. Den är snabb och kräver inte någon Internetuppkoppling (vilket många andra ocr-appar gör). Av någon anledning upprepas ord emellanåt när texten är färdigbearbetad (se bild nedan: "språk språkinriktad inriktad undervisning").

Klicka på Fånga text från foto
Beskär bilden eller redigera på andra sätt

Klicka Använd när du är nöjd

Den avfotograferade texten hamnar i ClaroSpeak för uppläsning

2. Google Drive-åtkomst: Nästa nyhet är att det nu kan ansluta ditt Google Drive-konto till ClaroSpeak. Sedan tidigare har det funnits möjlighet att koppla din Dropbox till ClaroSpeak. Genom denna funktion kan du spara dina skriva dokument direkt i din Google Drive. Du kan också hämta dina dokument skriva i Google Docs. För att jag skulle få hitta inställningarna till Google Drive var jag tvungen att ominstallera ClaroSpeak. Det kan vara bra att veta ifall du har dokument i appen som du vill spara. Dessa försvinner vid en ominstallation.

Spara dina dokument på Google Drivemåndag 5 maj 2014

"Hitta språket!" - ny film för föräldrar om barns språkutveckling


Som föräldrar kan det ibland vara svårt att veta vad man ska göra för att hitta information hur man ska kunna hjälpa sitt barn i språk-, läs- och skrivutvecklingen på bästa sätt . Samtidigt är du som föräldrar en otroligt viktigt resurs för ditt eget barn och det finns mycket som en föräldrer kan göra för att ge sitt barn goda förutsättningar från början inför skolstarten.

Kod-Knäckarna är en ideell förening som utvecklar material för föräldrar och lärare till barn i de första skolåren. Kod-Knäckarna står bland annat bakom materialet "Hitta läsningen!", vilket är en film som ger föräldrar och lärare konkreta tips på övningar för barn i början av sin läs- och skrivinlärning. Bakom Kod-Knäckarna står fantastiska Louise Belfrage och Lottie Fred.

I dag släpps Kod-Knäckarnas senaste film, "Hitta språket!". Ett starkt språk är otroligt viktigt för att kunna lyckas i det livslånga lärandet. Att tidigt få fatt i språket kan vara avgörande för en framgångsrik skolgång. Genom att tidigt stimulera barnets språk i meningsfulla sammanhang får barnet goda förutsättningar för just detta. "Hitta språket!" går igenom språkutvecklingen på ett lättförståeligt och systematiskt sätt och ger föräldrar och förskollärare tips på övningar och hur man kan hjälpa barnet i den tidiga språkutvecklingen. Filmen är kvalitetsgranskad av flera framstående forskare inom språk och kommunikation och logoped Bodil Andersson Rack står för berättarrösten. Filmen består av tre delar som alla ligger på Kod-Knäckarnas hemsida fritt för alla att titta på. Nedan hittar du introduktionen till filmen.


 
 

Nedan hittar du även ett häfte där du kan följa med i övningarna och lära dig mer.

söndag 4 maj 2014

Lärarkonferens i Stockholm 13 juni: "Få med alla elever på tåget"


Dyslexiförbundet FMLS anordnar den 13 juni i år en lärarkonferens i Stockholm med temat "Få med alla elever på tåget! - även de som har svårt eller inte kan sitta still". Konferensen hålls i ABF-huset på Sveavägen.

På konferensen kommer Torbjörn Lundgren prata om helhetssyn kring kognitiva svårigheter, Anita Hildén om lyckade exempel på berättelser från elever, lärare och specialister, Gunilla Carlsson Kendall om vad man ska göra med "stökiga" elever, Catharina Tjernberg om framgångsrik läs- och skrivundervisning, Carin Segerström om hur man arbetar med elever med dyslexi på Ängskärrsskolan och Inläsningstjänst om inlästa läromedel. Själv kommer jag prata om olika verktyg för  lärplattor, datorer och molnet som kan kompensera för läs- och skrivsvårigheter.

Anmälan görs på www.dyslexi.org/lararkonferens. Konferensen kostar 800 kr. Sista anmälan är 1 juni. "Först till kvarn" gäller.